۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰
منوی دسته بندی

مدیریت

منظور از تفویض اختیار چیست؟

تفویض اختیار به تقسیم کار، مسئولیت و تصمیم گیری اشاره دارد. این فرآیند سازمانی یک مدیر است که کار خود را بین همه افرادش تقسیم می کند. این شامل مسئولیت...

انواع منتورینگ و کاربرد آن!

منتورینگ یک رابطه متقابل و مشارکتی است که اغلب بین یک کارمند ارشد و کارمند پایین تر به منظور رشد، یادگیری و پیشرفت شغلی منتی رخ می دهد. غالباً مربی...

مهارتهای مهم رهبری برای زنان!

امروزه بیشتر از هر زمان دیگری سازمان ها و شرکت ها نیازمند حضور زنان هستند. تحقیقات نشان داده است که حضور زنان در پست های مدیریتی و رهبری می تواند باعث...

رابطه برنامه ریزی و سازماندهی

برای اینکه بدانیم چه رابطه ای بین برنامه ریزی و سازماندهی چیست، نخست باید تعریفی از برنامه ریزی و سپس سازماندهی داشته باشیم و ضمن تشریح هر یک به رابطه...

نقش برنامه ریزی در مدیریت!

برنامه ریزی مقدم بر سایر بخش های مدیریتی است. فرآیند مدیریت با برنامه ریزی آغاز می شود. سازماندهی کارکنان، هدایت و کنترل آنها وابسته به برنامه ریزی است.  اگرچه همه...

مدیران موفق چه راز و رمزی دارند؟

در دنیای مدیریت، رهبری اثربخش یک هنر پویا و همیشه در حال تکامل است که به ترکیبی منحصر به فرد از کیفیت ها و استراتژی ها نیاز دارد. بنابراین، برای...

چرا شرکت ها برون سپاری می کنند؟

برون سپاری به سازمان ها امکان می دهد فرآیندهای خود را به یک ارائه دهنده خدمات ثالث واگذار کنند. این یک اقدام استراتژیک برای شرکت هایی است که تصمیم می...

مزایا و معایب برونسپاری چیست؟

برون سپاری به استخدام پیمانکاران یا شرکت های خارجی برای انجام برخی وظایف تجاری که معمولاً در داخل انجام می شود، اشاره دارد. برای کسب و کارهای کوچک، برون سپاری...

Call Now Button