۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

کوچینگ پزشکی

آیا به دنبال یک کوچ پزشک هستید؟

پزشکان نیز مانند همه متخصصان دیگر چالش های شغلی زیادی را تجربه می کنند. گاهی اوقات این چالش ها زمانی بیشتر می شوند که فرد در حال پیشرفت است. باید...

سوالات متداول درباره کوچینگ پزشکی!

آیا کوچینگ برای من کارساز خواهد بود؟ اثربخشی کوچینگ به عوامل متعددی از جمله تجربه و سبک مربی، اهداف و انگیزه پزشک و ارتباط بین این دو بستگی دارد. گفته...

کاربرد کوچینگ در مشاغل پزشکی

کوچینگ با موفقیت در ورزش های رقابتی، موسیقی حرفه ای، و دنیای تجارت و شرکت ها توانسته مخاطبان زیادی را در سراسر جهان پیدا کند. اکنون به عنوان یک روش...

Call Now Button