کوچینگ فعالیتی به منظور بهبود عملکرد افراد در زندگی حرفه‌ای، ورزشی، اجتماعی و حتی عاطفی به‌شمار می‌رود. در این میان بسیار مهم است که یک فرد در راه‌اندازی کسب و کار، اهداف خود را شناسایی و اولویت‌بندی کند، بنابراین در این راستا کوچینگ سازمانی می‌تواند مفید باشد.

کوچینگ سازمانی

کوچینگ سازمانی تمرکز بر افراد سازمان دارد. سعی می کند افراد را با نقاط قوت، باورهای کارآمد و باورهای ناکارآمد خود آشنا کند. باعث ایجاد انگیزه های جدید و مشارکت زیاد افراد سازمان می شود که همگی برای اهداف سازمان لازم و ضروری هستند.

برای اینکه یک سازمان به اهداف خود برسد نیازمند این است که نیروی انسانی سازمان بتوانند رشد کند و با رشد خود سازمان را هم رشد دهد. افرادی که از کوچینگ استفاده کرده‌اند شاهد پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در زندگی شخصی و کسب و کار خود بوده‌اند و توانسته اند از حداکثر نیرو و پتانسیل پنهان خود برای بهبود کسب و کار و زندگی استفاده کنند.

مزایای کوچینگ برای سازمان

کوچینگ در راستای توسعه کارکنان می‌تواند عملکرد تیم، بخش‌ها و کل سازمان را نیز بهبود ببخشد. کوچینگ به مدیران اجازه می‌دهد تا نقاط ضعف و قوت هر کارمند را شناسایی کند و سازمان از این طریق بر منابعی که در دست دارد سرمایه‌گذاری کند و کل تیم را به شکلی هماهنگ به جلو هدایت کند.  خلاصه مزایای کوچینگ سازمانی:

 • کاهش گردش مالی و حفظ عملکرد بالای کارکنان
 • ارتقای عملکرد فردی و سازمانی
 • بهبود قدرت سازمانی
 • برداشتی از مدیریت که به کارکنان و رشد و موفقیت آن‌ها متعهد است
 • بهبود روحیه کارکنان، وفادار ساختن بیشتر آن‌ها و درنتیجه بهره‌وری بیشتر
 • حفظ و جذب استعدادهای بالقوه
 • روابط بهتر با مشتری
 • محیط کاری مثبت و بنابراین بهره‌وری بیشتر
 • مدیران به‌منظور بهبود روابط و بهره‌وری، تکنیک‌های کوچینگی قابل اجرا در تیم‌هایشان را می‌آموزند و پیشرفت کارکنان را افزایش می‌دهند.
 • تاثیرات مثبت بر فرهنگ سازمانی
 • برنامه‌ریزی برای مدیران آینده و رشد مدیران کلیدی
 • اعتبار سرمایه‌گذاری کردن روی مدیران از طریق توسعه
 • افزایش اعتبار درون سازمانی
 • توانایی به خدمت گرفتن استعدادهای ضروری برای سازمان
 • آمادگی داشتن برای رشد و موفقیت‌های پی‌درپی

امروزه سازمان‌ها، محققان و رهبران کوچینگ را به‌عنوان صلاحیتی حیاتی در رهبری و مدیریت تشخیص داده‌اند و کارکنان نیز بیش از پیش متقاضی استفاده از کوچینگ هستند.

کوچینگ حقیقی موانع توانایی‌های بالقوه را برای رسیدن به بهترین عملکرد را از سر راه برمی‌دارد و به‌جای آموزش به افراد کمک می‌کند تا خود یاد بگیرند. کارکنان نیز معتقدند که کوچینگ برای آن‌ها موهبت‌های زیادی به ارمغان داشته زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا تمرکز کنند، وظایف را به بخش‌های کوچک تقسیم و ارزش‌هایشان را شناسایی کنند.