۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

خدمات رابین کوچ

خدمات کوچینگ، آموزش و مشاوره در قالبهای زیر ارائه می شوند:

  • برگزاری جلسات کوچینگ فردی
  • برگزاری جلسات کوچینگ گروهی برای سازمانها، شرکتها و صنایع
  • برگزاری کارگاهها و سمینارهای آموزشی ویژه سازمانها (درون سازمانی) در زمینه مدیریت کاربردی(آموزش اصول مدیریت در کسب و کار: با آموزش
  • مهارتهای سه گانه و وظایف پنجگانه به مدیران و کارکنان، به افزایش بهره وری آنها در سازمان یا شرکت کمک می کند.)
  • طراحی بوم مدل کسب و کار، تحلیل وضعیت فعلی کسب و کار ، طراحی مسیر رشد و پیشرفت، هدف گذاری و برنامه ریزی، پشتیبانی مستمر تا رسیدن به وضعیت مطلوب
  • ارائه مقالات در زمینه کوچینگ و اصول مدیریت

رابین کوچ با تیم حرفه ای و مدرسان با تجربه خود به سازمانها و شرکتها کمک میکند تا موارد فوق را در برنامه رشد و یادگیری و توسعه خود و مجموعه تحت مدیریتشان قرار دهند.

شما را درفضایی امن همراهی می کنیم تا به رشد دلخواه برسید. چون معتقدیم فقط غیرممکن، غیرممکن است.

من لیلی بحیرائی مدیر این تیم هستم و نزدیک به 30 سال در حوزه آموزش و ارزیابی عملکرد در دانشگاهها فعالیت نموده ام و کاملا با چالشهای مدیران کسب و کار از نزدیک آشنا هستم. همچنین خوب می دانم که مقالات و کتابهای فراوانی وجود دارند که روشهای مدیریتی مختلف را معرفی می نمایند که اکثر قریب به اتفاق،  ترجمه هایی از سیستم های مدیریتی کشورهای دیگر هستند. اما در تمامی آنها دو چیز مهم مشترک است یا کاربردی نیستند و یا بومی سازی نشده اند و با فرهنگ ایران همسو نیستند.
ما در اینجا تلاش می کنیم که روشهای صحیح مدیریت در ایران را آموزش دهیم و تمامی مباحث مطرح شده در این سایت کاملا بروز و کاربردی است.
معمولا دانش آموختگان با وجود یادگیری تخصصی کار متاسفانه درک صحیحی از کسب ندارند و با شناختی اندک وارد این دنیای پرچالش می شوند و رویه سنتی و سیستم کاری گذشتگان را در پیش می گیرند. ما به همه آنها هم این نوید را می دهیم که در اینجا به شما کمک خواهیم کرد تا بتوانید به شیوه اصولی و علمی، کسب و کار خود را راه اندازی کنید و با تکیه بر توانمندیهای خود، افرادی تاثیر گذار و پیشرو در کارتان باشید.

با ما همراه باشید تا مدیریت حرفه ای را بیاموزید و به کار بگیرید.

راههای ارتباطی با ما:

تلفن:   ۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

ایمیل: lbahiraee75@gmail.com

Call Now Button