۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

کوچینگ کسب وکار

کوچینگ کسب و کارهای سنتی یا نوپا

کوچینگ کسب و کار یک صنعت در حال گسترش است. 58 درصد از سازمان ها می گویند که در سال گذشته استفاده از کوچینگ را افزایش داده اند. در بریتانیا،...

آموزش اصول مدیریت در کسب و کار!

چه در حال اداره یک کسب و کار کوچک و محلی باشید یا به دنبال ایجاد یک شرکت جهانی، نمی توان مزایای مربیگری کسب و کار را نادیده گرفت. مانند...

20 کاربرد کوچینگ را بشناسید؟

کوچینگ عملکردی است که هم سازمان‌ها و هم افراد می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی بر نتایج نهایی فعالیت های خود تأثیر بگذارند. کوچینگ به عنوان یک ابزار بدون زمینه تعریف می شود....

Call Now Button