۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

لیلی بحیرائی

سوالات متداول درباره کوچینگ پزشکی!

آیا کوچینگ برای من کارساز خواهد بود؟ اثربخشی کوچینگ به عوامل متعددی از جمله تجربه و سبک مربی، اهداف و انگیزه پزشک و ارتباط بین این دو بستگی دارد. گفته...

Call Now Button