۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

کوچ اجرایی

درباره کوچ مدیرعامل بیشتر بدانید؟

مدیرعامل، بالاترین سمت‌ اجرایی یک شرکت است که سرنوشت‌سازترین تصمیمات سازمانی را برعهده دارد و همین مسئله نیاز او به مشورت با افراد متخصص را افزایش ‌می‌دهد. کوچ مدیرعامل کوچ...

Call Now Button