۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

هزینه کوچینگ

هزینه دوره های کوچینگ

مانند بسیاری از فعالیت‌های دیگر، کوچینگ هم یک شغل و خدمت محسوب می شود و افرادی که در این حرفه مشغول هستند سال‌ها تجربه مدیریتی، تبلیغاتی، فروش و یا بازاریابی...

Call Now Button