۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

عملکرد مصاحبه

آیا به دنبال یک کوچ پزشک هستید؟

پزشکان نیز مانند همه متخصصان دیگر چالش های شغلی زیادی را تجربه می کنند. گاهی اوقات این چالش ها زمانی بیشتر می شوند که فرد در حال پیشرفت است. باید...

Call Now Button