۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

رفتار خریدار

عوامل فردی موثر در رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. درک مشتری عامل مهمی در موفقیت بازار است. درک مشتری به افکار و احساسات مشتریان درباره برند یا خدمات شما...

Call Now Button