۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

تحلیل SWOT

نگاهی به تجزیه و تحلیل SWOT

تحلیل SWOT یا تحلیل اس‌دبلیواوتی، چارچوبی برای شناسایی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای سازمان است. این کلمات مخفف SWOT را تشکیل می دهند. SWOT مخفف چیست؟ نقاط...

Call Now Button