۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

تأثیر کوچینگ

شناسایی اهداف و چالش‌های کسب و کار

کوچینگ به افراد کمک می کند با صرف کمترین انرژی و در کوتاه‌ترین زمان، بیشترین بازده را در راه رسیدن به اهداف خود داشته باشند. ازاین‌رو از کوچینگ به عنوان...

Call Now Button