۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

اصول اخلاقی در کوچینگ

کوچ حرفه ای؛ ویژگی یک مربی خوب!

کوچینگ شغلی چیزی است که بسیاری از متخصصان به آن اهمیت کافی نمی دهند. حقیقت این است که بسیاری از مردم، به ویژه متخصصان پزشکی، می‌توانند از مربیان حرفه‌ای برای...

Call Now Button