۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

کوچ متخصص

کوچینگ فروش چیست؟

کوچینگ فروش یا sales coaching فرآیندی اصولی برای بهبود عملکرد فروشندگان هر سازمان است که شامل آموزش مداوم و شخصی از جانب کوچ فروش برای کارمندان است. مدیر فروش سازمان نیز می تواند...

Call Now Button