۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

کوچ خلاق

مزایای کوچینگ خلاقیت چیست؟

کوچینگ خلاقیت به افراد کمک می کند که مهارت های خلاقانه خود را توسعه دهند. کوچینگ خلاقیت ( Creative coaching ) مانند دیگر زیر شاخه های کوچینگ، سعی در بهبود...

Call Now Button