۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

کوچینگ مدیریت

کوچینگ مدیریت چیست؟

کوچینگ مدیریت شامل هر فعالیتی است که به مدیران کمک کند مهارت‌ها، دانش و شایستگی‌های خود را افزایش داده و توسعه دهند. این موضوع می تواند رسمی یا غیر رسمی...

Call Now Button