۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

هدف گذاری کوچینگ

هدف گذاری بهتر در کوچینگ نوجوانان!

کوچینگ شناختی – رفتاری (CBC)  معتقد است که رفتار، افکار و احساسات ما نتیجه باور و فرض‌های ما از خودمان، دیگران و کل هستی است و باورهای غیرمعقول، پیامد خطا...

Call Now Button