۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

مزیت کوچینگ ثروت

کوچینگ ثروت چیست؟

کوچینگ ثروت یک رویکرد چند وجهی و بسیار شخصی برای مدیریت ثروت است.که تنها بر نیازها، ارزش ها، نگرانی ها و اهداف مشتری تمرکز می کند. یکی از اهداف کوچینگ...

Call Now Button