۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

دارایی های مشهود

تفاوت دارایی های مشهود و نامشهود

دو نوع دارایی وجود دارد: مشهود و نامشهود. دارایی های مشهود اقلام فیزیکی متعلق به یک شرکت مانند ساختمان، زمین یا تجهیزات کامپیوتری هستند. دارایی های مشهود اصلی ترین نوع...

Call Now Button