۰۹۰۱۶۳۱۱۸۷۰

تفاوت کوچ یا آموزگار

کوچینگ چیست؟!

کوچینگ روندی است که جهت بهبود عملکرد افراد در زندگی حرفه ای، اجتماعی و حتی عاطفی کار می‌کند، به این معنی که در بسیاری از زمینه‌های زندگی، برای پیشرفت و...

Call Now Button